FAIL (the browser should render some flash content, not this).

 

Business Process Management

Odpowiednie zarządzanie procesami biznesowymi jest jedną z najważniejszych rzeczy w organizacji. Determinuje ono wydajność, elastyczność oraz szybkość działania jednostki.

Dzięki naszej pomocy będziesz mógł zweryfikować poprawność istniejących procesów biznesowych, usprawnić je, dokonać ewaluacji oraz - w razie potrzeby - wdrożyć nowe. Będziesz mógł także zmodyfikować swoje działania, przystosować je do nowych wyzwań, produktów, usług czy rynków.

Pracujemy według naszej autorskiej metody BARDO. Jej filozofia oparta jest na wierze buddyjskiej, według której dusza zmarłego - nim znajdzie sobie nowe ciało - przebywa w stanie Bardo. W dosłownym tłumaczeniu, jest to "przedział między dwiema rzeczami". Nasza praca również jest swego rodzaju etapem przejściowym międy starą, nieefektywną strukturą a doskonale prosperującą organizacją. Ewaluujemy Państwa dotychczasowe procesy, by stworzyć nową, wyjątkową jakość.

W trakcie przeprowadzonych działań dokonamy:

B adania dotychczasowych procesów.
A nalizy powiązań między nimi.
R estrukturyzacji procesów.
D opasowania procesów między sobą.
O kreślenia dalszych działań.

Jeśli chcesz znać szczegóły dalszej współpracy, to skontaktuj się z nami!