FAIL (the browser should render some flash content, not this).

 

Zarządzanie BHP

Specjalizujemy się w dostarczaniu kompleksowych usług zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Wdrażamy systemy zarządzania BHP dopasowane do stylu i kultury organizacyjnej usługobiorcy tak, by osiągnąć efekt synergii dotyczącej współpracy między wszystkimi działami.

 

Nasze usługi obejmują m.in.:

doradztwo w zakresie przepisów i procedur BHP,

- wdrażanie systemów zarządzania BHP,

audyt systemów zarządzania BHP,

- opracowanie polityki zarządzania BHP,

- przeprowadzanie kontroli warunków pracy,

- sporządzanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,

- opiniowanie instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,

- wykonywanie oceny ryzyka zawodowego,

- sporządzanie raportów powypadkowych,

szkolenia BHP wstępne i okresowe (również w wersji on-line) dla pracowników oraz osób zarządzających personelem.

- oraz inne czynności związane z zarządzaniem Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

Pełna obsługa firm - już od 300,00 PLN miesięcznie.

Opracowujemy także plany BIOZ.

Pracujemy w oparciu o Polskie Normy 18001, 18002 i 18004 oraz Dyrektywę89/391/EWG.

Zachęcamy także do zapoznania się z ofertą szkoleń dotyczących zasad udzielaniaPIERWSZEJ POMOCY przedmedycznej.

Chcesz się dowiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami!