FAIL (the browser should render some flash content, not this).

 

Polityka Jakości

Warszawa, dnia 1 stycznia 2009 r.

Firma 2Foster Company świadczy usługi Doradcze i Szkoleniowe na terenie całego kraju.

Naszym celem jest podniesienie jakości wyrobów i usług oferowanych przez naszych klientów, rozwój ich przedsiębiorstw oraz zwiększenie wydajności i redukcja kosztów operacyjnych.

Wszystko to zamierzamy osiągnąć poprzez wytrwałą, sumienną i twórczą pracę, zachowując przy tym najwyższy poziom etyki biznesu oraz pozostając w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

Ciągłe doskonalenie naszej kadry, stałe powiększanie palety świadczonych usług oraz rozbudowa sieci współpracowników jest naszym priorytetem. Pragniemy bowiem realizować nasze zadania oferując wysokiej jakości usługi, dbając o interes naszych klientów, ich bezpieczeństwo oraz ochronę środowiska naturalnego.

Kierownictwo firmy 2Foster Company zobowiązuje się do przeznaczenia odpowiednich zasobów oraz środków niezbędnych do ciągłego rozwoju przedsiębiorstwa, podnoszenia jakości świadczonych usług oraz poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy naszych pracowników.

 

Piotr Plonkowski

General Manager