Advisio Task Navigator™

Task Navigator™, to narzędzie do badania zaangażowania pracowników w poszczególne zadania. Umożliwia ono weryfikację czasu poświęcanego na wykonywanie poszczególnych czynności. Dzięki niemu będziesz mógł sprawnie przydzielać zadania, motywować pracowników i znacząco podnieść wydajność całego przedsiębiorstwa.