Advisio Talent Hunter™

Talent Hunter™, to narzędzie przeznaczone do przygotowania procesu rekrutacyjnego. Umożliwia ono badanie weryfikację kompetencji niezbędnych na obsadzanym stanowisku pracy. Dzięki niemu Twoja firma już nigdy nie będzie musiała ponosić kosztów nietrafionych decyzji personalnych.