Advisio Star Tracks™

Star Tracks™, to narzędzie pomagające w identyfikowaniu formalnych i nieformalnych liderów. Umożliwia ono wyłonienie osób, które mają największy potencjał do rozwoju. Dzięki niemu będziesz mógł sprawnie zarządzać personelem, trafnie obsadzać stanowiska oraz wykorzystać innowacyjność pracowników do rozwoju przedsiębiorstwa.