FAIL (the browser should render some flash content, not this).

 

HR Management

Rozwój przedsiębiorstwa jest ściścle związany z inwestowaniem w wiedzę, kwalifikacje i umiejętności jego pracowników. Przeprowadzenie rekrutacji, wyłonienie najbardziej obiecujących osób, ocena stanowisk i czasu pracy, przygotowanie planu szkoleń... Wszystko to stanowi wyzwanie nie tylko dla kadry średniego szczebla, ale także dla Najwyższego Kierownictwa.

Dzięki współpracy z firmą Advisio Sp. z o.o., dostarczającej nowoczesnych narzędzi wspomagających zarządzanie, nasi konsultanci uzyskali certyfikaty Konsultantów Rozwoju Organizacyjnego. Umożliwia to nam wyjątkowe wsparcie w diagnozie kompetencji zasobów ludzkich, ich zaangażowania w poszczególne zadania, wskazaniu nieformalnych liderów, badaniu klimatu organizacyjnego, wykonalności bieżących projektów itp.

W naszych projektach wykorzystujemy następujące aplikacje:

  • Talent Hunter
  • Star Tracks
  • Competence Navigator
  • Task Navigator
  • Synergia™ oraz
  • Delight Index

  • Chcesz się dowiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami!